Skip to main content

Show filters

Hide filters

samarbeta med aktieägare

Description

Description

Kommunicera och fungera som kontaktpunkt med aktieägarna för att ge en överblick över deras investeringar, avkastning och företagets långsiktiga planer för att öka lönsamheten.

Begreppets URI