Skip to main content

Show filters

Hide filters

bakåtkonstruktion

Description

Description

Bakåtkonstruktion, eller ”reverse engineering”, är en process för att utvinna kunskap eller konstruktionsrelaterad information från något som tillverkats av människan för att sedan återskapa föremålet eller skapa något annat utifrån den information som erhållits genom processen. I praktiken går processen ofta ut på att demontera något och analysera dess komponenter och funktion i detalj.

Alternativ beteckning

omvänd ingenjörskonst

reverse engineering

Begreppets URI