Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge råd om medicinsk utrustning och dess handhavande

Description

Description

Ge information om hur den medicinska utrustningen fungerar, vad som är dess egenskaper, fördelar och användbarhet.

Relationer

Begreppets URI