Skip to main content

Show filters

Hide filters

arrangera revisioner

Description

Description

Arrangera en systematisk granskning av räkenskaper, konton, dokument och verifikationer för att kontrollera i vilken utsträckning de finansiella rapporterna ger en sann och rättvisande bild och för att se till att räkenskaperna sköts i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Begreppets URI