Skip to main content

Show filters

Hide filters

utveckla strategier för elavbrott

Description

Description

Utveckla och genomföra strategier som säkerställer att snabba och effektiva åtgärder kan vidtas i händelse av ett avbrott i generering, överföring eller distribution av elenergi, t.ex. ett elavbrott eller en plötslig ökning av efterfrågan.

Begreppets URI