Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

Description

Description

Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

Begreppets URI