Skip to main content

Show filters

Hide filters

designa elkraftsystem

Description

Description

Bygga produktionsanläggningar, distributionsstationer och -system samt överföringsledningar för att överföra energi och ny teknik till angivna platser. Använda högteknologisk utrustning samt utföra efterforskning, underhåll och reparation för att hålla systemen I drift. Utforma och planera byggnader som ska uppföras för ändamålet.

Begreppets URI