Skip to main content

Show filters

Hide filters

utveckla tekniska ordlistor

Description

Description

Organisera olika tekniska termer som används i exempelvis vetenskapliga och rättsliga sammanhang i terminologidatabaser och ordlistor för framtida översättningsarbeten.

Relationer

Begreppets URI