Skip to main content

Show filters

Hide filters

forma gjutningsblandning

Description

Description

Forma gjutningsblandningen genom att tillsätta angivna mängder material, t.ex. sand, lera, kisellera eller plastpellets, enligt ett fast recept samt konfigurera smälttankarnas styrdon och övervaka smältningsprocessen.

Begreppets URI