Skip to main content

Show filters

Hide filters

följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

Description

Description

Följa regional och nationell hälsolagstiftning som gäller förbindelser mellan leverantörer, betalare, leverantörer i hälso- och sjukvårdsbranschen och patienter, samt leverantörer av hälso- och sjukvårdstjänster.

Relationer

Begreppets URI