Skip to main content

Show filters

Hide filters

hantera data

Description

Description

Hantera alla typer av dataresurser under hela deras livscykel genom att utföra dataprofilering, valideringsanalyser, standardisering, identitetsuppdelning, rensning, utökning och granskning. Se till att alla data är ändamålsenliga med hjälp av specialiserade IKT-verktyg i syfte att uppfylla kvalitetskriterierna för data.

Alternativ beteckning

hanterade data

sköta om data

administrera data

hanterar data

Begreppets URI