Skip to main content

Show filters

Hide filters

följa etiska uppförandekoder

Description

Description

Utföra arbetsplatsrelaterade aktiviteter i enlighet med vedertagna principer om rätt och fel, bl.a. rättvisa, öppenhet och opartiskhet i samband med arbetsrutiner och i sitt uppträdande gentemot andra personer.

Begreppets URI

Status

released