Skip to main content

Show filters

Hide filters

välja sprejtryck

Description

Description

Välja ett optimalt sprejtryck med hänsyn till vilken typ av färg eller primer som används, vilket material som sprejas, sprejmiljö och andra faktorer.

Alternativ beteckning

välja spraytryck

Relationer

Begreppets URI