Skip to main content

Show filters

Hide filters

upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

Description

Description

Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

Begreppets URI