Skip to main content

Show filters

Hide filters

metoder för geotermisk elproduktion

Description

Description

Olika sätt att utvinna den värmeenergi som lagras i jorden för att producera el genom att utvinna ånga och därigenom aktivera turbiner, utvinna varmt vatten och omvandla det till ånga eller använda ett binärt system som omvandlar en sekundär vätska till ånga.

Alternativ beteckning

metoder för elproduktion från jordvärme

Relationer

Begreppets URI