Skip to main content

Show filters

Hide filters

schemalägga skift

Description

Description

Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

Alternativ beteckning

schemalägga skiften

planera skift

bestämma schemat för skift

schemalägga ett skift

lägga skift

fastställa skiftschema

planera vem som ska arbeta när

Begreppets URI