Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra en genomförbarhetsstudie om energi från biogas

Description

Description

Utföra en utvärdering och bedömning av potentialen i fråga om att producera biogas från avfall. Genomföra en standardiserad studie för att fastställa den totala kostnaden för ägaren och för- och nackdelarna med att använda denna energiform, samt göra efterforskningar till stöd för beslutsprocessen.

Begreppets URI