Skip to main content

Show filters

Hide filters

förbereda arbetsstycken för gravering

Description

Description

Förbereda mekaniska verktyg och arbetsstycken för gravering genom att polera arbetsstyckets yta och fasettera det för att avlägsna vassa kanter. Poleringen utförs med olika sandpapper och sandfilmer som varierar från sträva till mycket fina.

Relationer

Begreppets URI