Skip to main content

Show filters

Hide filters

tillverkning av optisk utrustning

Description

Description

Processen och de olika stegen i tillverkningen av en optisk produkt, från design- och prototypstadiet till tillverkning av optiska komponenter och linser, montering av optisk utrustning, och mellan- och slutprovning av de optiska produkterna och dess komponenter.

Begreppets URI