Skip to main content

Show filters

Hide filters

känna igen tecken på korrosion

Description

Description

Känna igen de tecken på metall som visar oxidationsreaktioner med miljön och som leder till rostbildning, gropar i koppar, spänningskorrosion etc. och bedöma hur snabbt korrosionsbildningen sker.

Begreppets URI