Skip to main content

Show filters

Hide filters

miljöteknik

Description

Description

Tillämpning av vetenskapliga och tekniska teorier och principer som syftar till att förbättra miljön och hållbarheten, som till exempel att tillhandahålla rena livsförnödenheter (som luft, vatten och mark) för människor och andra organismer, för miljösanering vid förorening, hållbar energiutveckling och förbättrad avfallshantering och metoder för avfallsminskning.

Alternativ beteckning

naturresursteknik

Begreppets URI