Skip to main content

Show filters

Hide filters

testa prover

Description

Description

Undersöka och testa förberedda prover; undvika alla risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontaminering under testfasen. Använda provtagningsutrustning i enlighet med konstruktionsparametrarna.

Begreppets URI