Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkra arbetsmetoder i veterinärmiljö

Description

Description

Säkra arbetsrutiner på en veterinärklinik för att identifiera faror och därmed förknippade risker för att förhindra olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador på djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljö.

Alternativ beteckning

säkra arbetssätt i veterinärmiljö

Begreppets URI