Skip to main content

Show filters

Hide filters

sköta ljudutrustning

Description

Description

Använda teknik för återskapande eller upptagning av ljud såsom tal eller ljud av instrument i elektrisk eller mekanisk form.

Alternativ beteckning

använda ljudutrustning

manövrera ljudutrustning

sköter ljudutrustning

skötte ljudutrustning

styra ljudutrustning

Begreppets URI