Skip to main content

Show filters

Hide filters

utarbeta företagsstrategier

Description

Description

Tänka ut, planera och utarbeta strategier för företag och organisationer som syftar till att uppnå olika mål, till exempel etablering av nya marknader, renovering av ett företags utrustning och maskiner, genomförande av prissättningsstrategier osv.

Begreppets URI