Skip to main content

Show filters

Hide filters

länka samman uppgifter mellan alla affärsenheter för inlandssjöfart

Description

Description

Länka samman uppgifter mellan alla divisioner och affärsenheter för inlandssjöfart – såsom hamndockning, fartygsassistans och förflyttning av pråm – för pråmtransport, bogserings- och sjösättningstjänster på inlandsvattenvägar.

Relationer

Begreppets URI