Skip to main content

Show filters

Hide filters

sköta inkomst från hotell och restaurang

Description

Description

Övervaka hotellets eller restaurangens intäkter genom att förstå, övervaka, prognostisera och reagera på konsumenternas beteende för att maximera intäkter eller vinster, upprätthålla budgeterad bruttovinst och minimera utgifter.

Alternativ beteckning

sköta inkomster från hotell och restaurang

sköta inkomst från hotell och restauranger

sköta intäkter från hotell och restaurang

ta hand om intäkter från hotell och restaurang

Relationer

Begreppets URI