Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra genomförbarhetsstudier om vätgas

Description

Description

Utvärdera och bedöma användningen av vätgas som ett alternativt bränsle. Jämföra kostnader, teknik och tillgängliga källor för produktion, transport och lagring av vätgas. Ta hänsyn till miljöpåverkan för att stödja beslutsprocessen.

Alternativ beteckning

utvärdera genomförbarhet för användning av vätgas

bedriva forskning om vätgas

utvärdera användning av vätgas

Begreppets URI