Skip to main content

Show filters

Hide filters

ostrukturerade data

Description

Description

Den information som inte är ordnad på ett fördefinierat sätt eller inte har en fördefinierad datamodell och är svår att förstå och hitta utan användning av tekniker som t.ex. datautvinning.

Alternativ beteckning

data som är ostrukturerade: ej strukturerade data

ostrukturerad information

ej ordnade uppgifter

Begreppets URI