Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda frågetekniker för bedömningsändamål

Description

Description

Använda olika frågetekniker såsom halvstrukturerade intervjuer, öppna och stängda frågor, eller STARR-intervjuer, som anpassas till den typ av information som ska samlas in.

Relationer

Begreppets URI