Skip to main content

Show filters

Hide filters

utforma åtgärder för passiv energi

Description

Description

Utforma system som uppnår energiprestanda med hjälp av passiva åtgärder (dvs. naturligt ljus och ventilation, styrning av solvärme), som är mindre utsatta för problem och som saknar underhållskostnader och underhållskrav. Komplettera passiva åtgärder med så få aktiva åtgärder som möjligt.

Begreppets URI