Skip to main content

Show filters

Hide filters

ställa kostrelaterade diagnoser

Description

Description

Använda en holistisk metod vid diagnos eller utarbetande av en klinisk bedömning av en patients tillstånd utifrån sjukdom, ålder eller nedsättning och planera näringsintag för att förbättra symptomen. [Radera: identifiera symptom eller nedsättningar som motsvarar detta]

Relationer

Begreppets URI