Skip to main content

Show filters

Hide filters

inspektera maskiner

Description

Description

Kontrollera maskiner för korrekt utförande och upptäcka fel och funktionsfel. Diagnostisera funktionsfel med hjälp av provningsutrustning för att fastställa den reparation som krävs.

Begreppets URI