Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda organisationsmetoder

Description

Description

Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

Relationer

Begreppets URI