Skip to main content

Show filters

Hide filters

genomföra marknadsföringsplan

Description

Description

Genomföra alla de åtgärder som krävs för att uppnå specifika marknadsföringsmål inom en viss tidsram.

Begreppets URI