Skip to main content

Show filters

Hide filters

förbereda yta för emaljering

Description

Description

Avlägsna alla fett, olja och damm från ytan och ge emaljeringsytan jämn tjocklek i syfte att uppnå jämn färgdistribution vid bränningen.

Relationer

Begreppets URI