Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkra tung byggutrustning

Description

Description

Säkra tung utrustning, till exempel tornkranar eller betongpumpar, före, under och efter användning för att förhindra skador på maskinerna, arbetsstyrkan eller byggarbetsplatsen. Vidta försiktighetsåtgärder, till exempel i form av att dra in robotarmarna på betongpumpar eller att återföra kroken till kranbjälken.

Begreppets URI