Skip to main content

Show filters

Hide filters

polymerisation

Description

Description

Polymerisation är en kemisk process som producerar polymerer eller polymerföreningar genom en kombination av mindre molekyler som kallas monomerer.

Alternativ beteckning

polymerisering

Relationer

Begreppets URI