Skip to main content

Show filters

Hide filters

behandla ordersedlar med kundinformation

Description

Description

Samla in, registrera och behandla kundernas namn, adresser och faktureringsinformation.

Alternativ beteckning

behandla beställningsblanketter med kundinformation

Relationer

Begreppets URI