Skip to main content

Show filters

Hide filters

underhålla elektromekanisk utrustning

Description

Description

Diagnostisera och upptäcka defekter i elektromekaniska komponenter och system samt avlägsna, byta ut eller reparera sådana komponenter vid behov. Utföra förebyggande underhåll av utrustning, till exempel genom att förvara komponenter och maskiner i rena, dammfria och icke-fuktiga utrymmen.

Begreppets URI