Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

använda kontextspecifik klinisk kompetens

Description

Description

Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

Begreppets URI