Skip to main content

Show filters

Hide filters

dokumentera intervjuer

Description

Description

Registrera, skriva ner och inhämta svar och information som samlats in under intervjuer för bearbetning och analys med hjälp av underlättande eller tekniska hjälpmedel.

Begreppets URI