Skip to main content

Show filters

Hide filters

uppskatta arbetstid

Description

Description

Ta fram korrekta beräkningar i tid som är nödvändiga för att fullgöra framtida tekniska uppgifter på grundval av tidigare och nuvarande information och observationer eller planera hur lång tid enskilda uppgifter i ett visst projekt beräknas pågå.

Alternativ beteckning

bedöma arbetstid

beräkna arbetstid

göra en beräkning för arbetstid

skatta arbetstid

uppskattar arbetstid

uppskattade arbetstid

göra en uppskattning för arbetstid

Begreppets URI