Skip to main content

Show filters

Hide filters

upprätthålla operativ kommunikation

Description

Description

Upprätthålla kommunikationen mellan olika avdelningar inom en organisation, mellan personalen, eller vid särskilda insatser eller uppdrag, för att säkerställa att insatsen eller uppdraget lyckas eller att organisationen fungerar väl.

Begreppets URI