Skip to main content

Show filters

Hide filters

ta fram designförslag

Description

Description

Ta fram designplaner för användning i datorunderstödd design (CAD); arbeta inom budgetprognoser; organisera och hålla i möten med kunder.

Alternativ beteckning

ta fram utformningsförslag

Relationer

Begreppets URI