Skip to main content

Show filters

Hide filters

ansvara för lageromsättning

Description

Description

Övervaka lagernivåerna med hänsyn till utgångsdatum i syfte att förebygga lagerspill.

Alternativ beteckning

ansvara för omsättning av lager

ansvara för lager

ansvara för omsättning på lager

ta hand om lager

ansvara för lageromsättningen

ansvara för uttag från lager

Relationer

Begreppets URI