Skip to main content

Show filters

Hide filters

utveckla eldistributionsscheman

Description

Description

Utarbeta planer som anger tidsramar och rutter för distribution av elektrisk energi, med beaktande av både nuvarande och potentiell framtida efterfrågan på elenergi så att tillgången kan tillgodose efterfrågan och distributionen ske på ett effektivt och säkert sätt.

Begreppets URI