Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

utarbeta fortbildningsprogram för företag

Description

Description

Utforma, skapa och se över nya fortbildningsprogram för företag så att de uppfyller en viss organisations utvecklingsbehov. Analysera dessa utbildningsmodulers effektivitet och vid behov införa ändringar.

Relationer

Begreppets URI