Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra genomförbarhetsstudie av smarta elnät

Description

Description

Utvärdera och bedöma potentialen hos ett smart nät inom ett projekt. Genomföra en standardiserad studie för att fastställa bidraget till energibesparingen, kostnaderna och begränsningarna samt göra efterforskningar till stöd för beslutsprocessen. Beakta utmaningar och möjligheter i samband med införandet av trådlösa tekniker för smarta nät.

Alternativ beteckning

fastställa koncept för smarta elnät

Begreppets URI