Skip to main content

Show filters

Hide filters

undersöka markstabilitet

Description

Description

Samla in jordprover från järnvägsplatsen genom att borra och gräva testgropar för att fastställa markens påfrestningskapacitet och stabilitet.

Alternativ beteckning

undersöka markens stabilitet

Relationer

Begreppets URI